Tytuł projektu:

Ultranowoczesne centrum leczniczo - wypoczynkowe, wdrożenie innowacyjnych usług SPA, medycyny estetycznej i kosmetologii.

Cele projektu:

Celem projektu jest modernizacja obiektu oraz wdrożenie nowoczesnych innowacji (produktowej i procesowej) o regionalnej skali w praktykę gospodarczą przedsiębiorstwa z branży kosmetologicznej i odnowy biologicznej.

Planowane efekty:

Planowanymi efektami projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy poprzez modernizacje oraz wdrożenie innowacji z branży kosmetologicznej i odnowy biologicznej.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Wartość projektu: 625 722,47 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 308 800,00 PLN


dofinansowanie

Zamknij